Co czeka psa u kardiologa

Czy jest jakiś konkretny wiek kiedy należy zbadać serce naszego pupila?

Hmm… Mamy to szczęście, że o ile pamiętamy, to nasz pies przynajmniej raz w roku odwiedza swojego lekarza, żeby zaszczepić się przeciwko wściekliźnie. Lekarz weterynarii kwalifikując pacjenta do szczepienia bada stan kliniczny, w tym osłuchuje serce. To wtedy część psów ma stwierdzany szmer lub arytmię. Można go wysłuchać właściwie w każdym wieku. U szczeniąt podczas pierwszych wizyt szukamy wad wrodzonych serca, w przypadku Cavalier King Charles Spaniel wiemy, że nawet cztero-, pięcioletnie psy mogą mieć niedomykalność zastawki mitralnej. Co trzeci pies ras małych powyżej 10 roku życia cierpi na chorobę zwyrodnieniową zastawki mitralnej, zwane też zwyrodnieniem śluzakowatym, endokardiozą ( MVD – mitral valve disease). Psy ras dużych są z kolei predysponowane do występowania kardiomiopatii rozstrzeniowej serca – DCM – dilated cardiomiopathy. Nierzadko już u młodych psów, nawet 3-letnich stawia się takie rozpoznanie. Jednak choroba na tym etapie ma najczęściej charakter bezobjawowy, dlatego ważne, aby profilaktycznie wykonywać badanie echokardiograficzne u ras szczególnie predysponowanych jak dobermany czy dogi niemieckie.

Na konsultacji kardiologicznej lekarz podejmuje decyzję, które z badań należy wykonać. Nie wymagają one szczególnego przygotowania pacjenta. Są one bezbolesne, nieinwazyjne, no może poza pobraniem krwi:)

A co może czekać Waszego podopiecznego…

Badanie radiologiczne – czyli RTG klatki piersiowej. Pozwala ocenić sylwetkę i wielkość serca VHS – vertebral heart sum. Oceniamy przebieg dużych naczyń krwionośnych, wygląd płuc, potwierdzamy lub wykluczamy zastój płucny, obrzęk płuc czy obecność płynu w jamie opłucnowej lub w worku osierdziowym.

Badanie echokardiograficzne – obecnie to najważniejsza metoda diagnostyczna w rozpoznawaniu chorób serca. Nieinwazyjna i bezbolesna. Pacjent podczas badania stoi lub leży na specjalnym stole. Zazwyczaj wymaga wygolenia dwóch niewielkich fragmentów sierści w miejscach przyłożenia głowicy. Badanie trwa od 30-60 minut. Pozwala ocenić wygląd serca i poszczególnych jego struktur – zastawek, mięśni brodawkowatych, strun ścięgnistych czy przegród międzyprzedsionkowej i międzykomorowej. Podczas badania dokonujemy pomiarów wielkości poszczególnych jam serca, stopnia kurczliwości lewej komory. Wykorzystując kolorowy doppler sprawdzamy przepływ krwi przez aortę i tętnicę płucną, mierzymy prędkość z jaką krew przepływa przez te naczynia. Oceniamy też czy występuje niedomykalność którejś z zastawek serca i mierzymy szybkość fali zwrotnej. Uzyskane wyniki służą lekarzowi do rozpoznania schorzenia, sklasyfikowania stopnia zaawansowania choroby i ustalenia odpowiedniej terapii.

Badanie elektrokardiograficzne(EKG) – badanie z wyboru w rozpoznawaniu zaburzeń rytmu serca tj. migotanie przedsionków, bloki serca, zaburzenia komorowe.

Może dostarczyć cennych informacji na temat zaburzeń elektrolitowych, hormonalnych czy innych zaburzeniach ogólnoustrojowych. W niektórych przypadkach wskazany jest długi zapis elektrokardiograficzny – Holter.

W kolejnym artykule porozmawiamy o kotach 🙂