Technik weterynarii

Emilia Janowska

Szukając drogi życiowej, próbowałam sił w różnych gałęziach opieki medycznej. Po kilku latach poszukiwań zdecydowałam się zmienić kierunek i poświęcić pracy dla dobra zwierząt.

Uzyskałam uprawnienia technika weterynarii i rozpoczęłam pracę jako opiekun w przytuliskach dla bezdomnych psów i kotów, fundacjach oraz ośrodkach rehabilitacji zwierząt. Ukończyłam kursy Zoopsychologi oraz pierwszej pomocy przedweterynaryjnej.

Pasjonuje się dziką przyrodą oraz różnymi kulturami. Odnajduje się w byciu technikiem i jestem nastawiona na rozwój w tej dziedzinie.