O inseminacji słów kilka

Inseminacja jest metodą wspomagania rozrodu stosowaną w celu zwiększenia efektywności kryć. Co ma przekładać się na uzyskanie większej liczby potomstwa, ale także potomstwa od zwierząt które z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą kryć się w sposób naturalny. Wielu zwolenników tej formy krycia przytacza argument związany ze zmniejszeniem ryzyka przekazywania chorób przenoszonych drogą płciową, co przy miedzy narodowych skojarzeniach ma ogromne znaczenie.

Inseminacje możemy podzielić wg dwóch kategorii:

 1. Miejsce deponowania nasienia
  1. Dopochwowa
  2. Domaciczna
   • Histeroskopowa (endoskopowa)
   • Chirurgiczna
 1. Rodzaj zastosowanego nasienia
  1. Nasienie świeże
  2. Nasienie schłodzone
  3. Nasienie mrożone

Zależnie od zastosowanego rodzaju nasienia wymusza to na nas pewne obwarowania co do miejsca deponowania ejakluatu.

Np.

 • Nasienie mrożone musi być bezwzględnie podane domacicznie
 • Nasienie schłodzone powinno być podawane domacicznie, ale przy bardzo dobrej jakości część osób decyduje się na podanie dopochwowo ( *zwykle gdy nie dysponują odpowiednim endoskopem pozwalającym bez zabiegu podać je domacicznie)
 • Nasienie świeże zwykle podawane jest dopochwowo, ale przy słabej jakości takiego nasienia można zwiększyć szansę na uzyskanie miotu podając takie nasienie „bliżej” komórek jajowych ( domacicznie)

Wszystkie powyżej wymienione możliwości możemy zastosować na naszej Przychodni weterynaryjnej.

 

Kiedy decydujemy się na inseminację

m.in.

 • Rasy olbrzymie (duża różnica w masie ciała samca i samicy)
 • Problemy ortopedyczne psów (buldogi ang.)
 • Niedoświadczone zwierzęta / hodowcy
 • Agresywna samica (niedopuszczająca samca mimo rui właściwej)
 • Międzynarodowa transport nasienia konserwowanego (import nasienia)

Nasieniem świeżym:

Agresywna suka

Niedoświadczone osobniki

Problemy ortopedyczne

Dysproporcje pomiędzy osobnikami przeznaczonymi do krycia

Zabezpieczenie przed niektórymi chorobami wenerycznymi

 

Nasieniem schłodzonym:

Gdy chcemy uniknąć psu stresu związanego z podróżą

Gdy czasowo nie możemy pozwolić sobie na kilku dniowy wyjazd zagranicznych lub gdy ze względów finansowych taki wyjazd jest droższy niż sprowadzenie schłodzonego nasienia

Ograniczeniem takiej formy konserwacji nasienia są zasadniczo dwa

 1. Powinno ono trafić w ciągu 24 godzin do pobrania do miejsca przeznaczenia
 2. Konieczna jest synchronizacja czasu pobrania i schłodzenia nasienia z odpowiednim momentem cyklu suczki ,która ma być nim kryta – konieczność monitorowania takiego cyklu

 

Nasieniem mrożonym:

Umożliwia ono wysyłanie tak przygotowanego nasienia po całym globie.

Nie jest koniecznie synchronizowanie pobierania nasienia i cieczki – nasienie mrożone może w miejscu przeznaczenia czekać na cieczkę suczki – zalecane jest jej monitorowanie, gdyż nasienie mrożone wymaga podania poowulacyjnego , optymalnie w chwili dojrzałości i gotowości do zapłodnienia komórek jajowych.

Umożliwia przechowywanie takiego nasienia latami, co pozwala na jego wykorzystanie nawet długo po śmierci reproduktora od którego pobrano nasienie – co umożliwia bardzo interesujące skojarzenia i różnorodność genową w obrębie rasy.