Badanie ultrasonograficzne w okulistyce weterynaryjnej

Badanie USG – od wielu lat znalazło szerokie zastosowanie w medycynie ludzkiej, a następnie także w medycynie weterynaryjnej.

Najczęściej metoda ta jest kojarzona z diagnostyką jamy brzusznej, natomiast wraz z rozwojem technologii i zwiększeniem precyzyjności i dokładności sprzętu pojawiły się nowe pola dla zastosowania USG.

Od niedawna coraz częściej wykorzystuje się tę technikę w okulistyce weterynaryjnej, a wartość diagnostyczna w niektórych przypadkach jest niezastąpiona i wręcz nieoceniona.

Do przeprowadzenia badania USG gałki ocznej u większości pacjentów zazwyczaj wystarczy wykonanie znieczulenia miejscowego, poprzez zastosowanie kropli do worka spojówkowego. Badanie można wykonać metodą przezpowiekową lub przezrogówkową. Na głowicę aparatu ultrasonograficznego nakładany jest specjalny żel i przykładany do struktur oka. Dzięki skomplikowanym mechanizmom fizycznym i przetwarzaniu sygnału przez aparat otrzymujemy obraz na ekranie, uwidaczniający struktury, różnicując je na podstawie gęstości. Jest to metoda obrazowa całkowicie nieinwazyjna i bezpieczna dla pacjenta (zawsze potrzebna jest kwalifikacja lekarska do badania). Czas trwania procedury to kilka, kilkanaście minut. W razie potrzeby można badanie powtarzać, nawet w krótkich odstępach czasu.

Najczęstszymi zastosowaniami do badania USG gałki ocznej jest uwidocznienie struktur gałkowych i zagałkowych oraz przydatków oka. W sytuacjach nieprzezierności gałki ocznej, gdy podczas badania klinicznego nie możemy uwidocznić struktur znajdujących się głębiej, są one niedostępne do zbadania (np. ze względu na silny obrzęk zrębu rogówki, zaawansowaną zaćmę, wylewy do wnętrza gałki ocznej), wówczas badanie to jest praktycznie niezastąpione.

Podobnie w przypadkach deformacji okolicy oka, wynicowaniu gałki ocznej, powiększeniu oka jest bardzo ważnym badaniem. Pozwala uwidocznić formujące się zmiany rozrostowe, bądź zapalne zlokalizowane za gałką oczną (co jest niemożliwe w podstawowym badaniu klinicznym narządu wzroku) lub we wnętrzu oka. USG gałki ocznej daje ogromną ilość informacji pozwalających na postawienie właściwego rozpoznania, ustalenie rokowania i wdrożenie właściwego leczenia.

Podczas badania możemy uwidocznić takie nieprawidłowości jak:

  • Małoocze, woloocze,
  • Zwichnięcie soczewki,
  • Zaćmę – jej lokalizację i zaawansowanie,
  • Zmętnienia w obrębie komory ciała szklistego
  • Odwarstwienia siatkówki i naczyniówki,
  • Zmiany rozrostowe i zapalne zagałkowe
  • Wylewy wewnątrzgałkowe oraz wiele innych patologii

Niedawno w Przychodni Weterynaryjnej Aura odbywały się warsztaty z zakresu ultrasonografii narządu wzroku. Grupa lekarzy z całej Polski zdobywała umiejętności wykonywania badania pod okiem lek.wet. Anny Cisło.