Violetta Onoszkowicz-JacynaVioletta Onoszkowicz-Jacyna

W lecznicy pełni funkcję asystenta lekarza weterynarii. Wcześniej pracowała w laboratorium jako analityk medyczny.

Największą pasją od zawsze była opieka nad zwierzętami oraz zgłębianie wiedzy na ich temat.

Swoje obowiązki stara się wypełniać z największym zaangażowaniem. Podczas ich wykonywania sił dodaje chęć niesienia pomoc naszym najmniejszym przyjaciołom. Z radością asystuje lekarzom przy ich codziennych zajęciach, sprawując opiekę nad zwierzętami po zabiegach i podczas rehabilitacji.

W wolnym czasie oddaje się swojej drugiej pasji – rodzinie. Poza tym bardzo lubi gotować, czytać książki psychologiczne i chodzić na koncerty rockowe.

Dla Violetty bardzo ważne jest zdobywanie doświadczenia w zakresie usług weterynaryjnych oraz dążenie do wyznaczonych sobie celów.